VSPW Hasselt

Campus De Lazarij - Volwassenonderwijs

   

Vlaamse Gebarentaal


Organisatie en programma | Toelating | Lesdagen | Studiebewijzen | Tewerkstelling | Opleidingskosten

Enkele jaren geleden werd de Vlaamse Gebarentaal decretaal erkend als officiële taal van de Vlaamse dovengemeenschap en is deze taal voor dove personen het communicatiemiddel bij uitstek geworden (voorbeelden zie: http://gebaren.ugent.be).

De opleiding startte vanuit een samenwerkingsverband met het KIDS, een dienstencentrum in Hasselt, o.a. gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding van personen met een auditieve handicap.

De groep waarop deze opleiding zich richt, zijn begeleiders, leerkrachten, familie en vrienden, hulpverleners,… kortom iedereen die contact heeft met personen met een ernstige gehoorsproblematiek, de communicatie met hen wenst te verbeteren en wil bijdragen tot gelijke kansen voor deze mensen in de samenleving.

Deze opleiding is uniek in Limburg!

Coördinator: Kristien VanluydEmail: kristien.vanluyd@qrios.be
Tel.: 011 / 25 49 75

Maatschappelijk Werk | Graduaat Orthopedagogie | Aanvullende Algemene Vorming | Begeleider-animator voor bejaarden | Interculturele Medewerker | Jeugd- en gehandicaptenzorg | Begeleider in de Kinderopvang | Buitenschoolse Kinderopvang | OnthaalOuderAcademie | BIKO - Aangepaste leerwegen | Logistiek assistent/Verzorgende/Zorgkundige | Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale uitsluiting | Vlaamse Gebarentaal


 
    Campus TIHHCampus Sint-Martinus